Aktuality
Máme nové webové stránky

25.02.2013 - Připravili jsme nové webové stránky. Informace o našich službách jsme rozšířili a upravili. Doufáme, že pro vás budou ...

Kontakt

KOBEPO Jana Olivová
Gorkého 2658
530 02 Pardubice

Telefon: 777 332 450
E-mail: kobepo@kobepo.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

Naším cílem je zajistit pro vaši společnost komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). 

Součástí našich služeb jsou odborná školení v oblastech BOZPPO. Dále zajišťujeme školení odborných pracovníků podle jejich profesního zaměření.

Provádíme revize, zkoušky, odborné prohlídky vyhrazených technických zařízení, včetně zpracování a aktualizace dokumentace.

Veškeré nabízené služby jsou prováděny dle platných právních předpisů, na základě živnostenských listů a příslušných osvědčení v uvedených oblastech. Zárukou odbornosti je naše spolupráce s odborníky, kteří splňují odborné předpoklady, například revizní technici, atd.

Prvotně vám nabízíme provedení analýzy stavu BOZP a PO vaší firmy, dále zpracování předepsané dokumentace a komplexní zajištění BOZP a PO na základě uzavřené smlouvy.

2013 © KOBEPO Jana Olivová, všechna práva vyhrazena